TERMO IZOLAČNÍ NÁTĚR TEMP-COAT (USA)                   ZATEPLOVACÍ A PROTIPLÍSŇOVÁ BARVA.

TEMP - COAT chrání Váš domov, vaše tepelné ztráty v zimě razantně klesají, teplo se v domě v zimě zadržuje a  teplo se v létě nedostává do interiéru, čímž přispívá k pohodlí a komfortu vašeho domova.

Termoizolační nátěr se nanáší  jako barva, působí jako tepelný štít, tenká 1 - 2mm vrstva nátěru brání prostupu tepla nebo chladu, chrání podklad před plísní, korozi a degradaci působením deště, vlhkostí a UV záření.

Ultra tenká kapalná keramická izolace si každým rokem dobývá více uznání. Ultra tenké izolátory jsou široce používány pro civilní i vojenské účely. Velkými odběrateli tohoto materiálu jsou také armády, námořnictvo a námořní pěchota USA a Japonska. 

Obrovské množství ultratenké izolace odebírají ropné rafinerie, objekty energetiky, strojírenské a stavební firmy, pivovary, cukrovary, solivary, chemický průmysl, atd. Právě tam, je nutné uvažovat o snížení nákladů výrobních procesů, snížení energetických ztrát a eliminace koroze u zařízení, také tam kde je nutné zlepšit pracovní podmínky a ochránit zaměstnance před popálením. 

Od roku 1990 společnost TEMP-COAT(USA), dodala jenom do Evropy více než 300 milionu litrů izolace do průmyslu, energetiky, stavebnictví, chladírenství a řemeslné domácí použití....

Profesionální, tenká, sklo keramická tepelná izolace, termoizolační protiplísňová barva TEMP-COAT (USA).

Tepelná izolace fasád, interiérů, střech, stropů a podlah, obytných kontejnerů, karavanů, izolace rozvodů vody, parovodních a tepelných rozvodů, izolace chladících rozvodů a zařízení,podvozky dopravních prostředků, ropovodů, nádrží, hutní provozy, atd.

Působí jako odrazový štít. 

Jednoduše TEMP-COAT válečkem, štětkou nebo stříkáním vymalujete interiér, strop, podlahu nebo stěnu. Vnitřní tepelná energie se při dopadu na povrch TEMP-COAT odrazí zpět, takže nebudete zbytečně nahřívat zdivo a teplo nebo chlad nebude unikat stěnami, stropem popř. podlahou a také tím zabráníte vzniku plísní na stěnách. Takto jednoduše jste schopni zvýšit teplotu v interiéru až o 3°C při stejném výkonu topení a zamezit vzniku plísní.

Také Vás obtěžuje letní horko ve vašem interiéru?

Nanesením odrazové tenké izolace Temp-Coat z exteriéru (střecha, plech, pálená taška, fasáda, obytný přívěs a pod.) snížíte razantně teplotu v  interiéru a zabráníte jeho přehřívání nebo prochladnutí.

Termoizolační nátěr Temp-Coat dokáže odrazit dopadající UV a IV  záření a tím nedojde k prohřátí stěn a střech domů, chaty, mobilních domů , karavanu, kontejnerů, nádrží, zásobníků plynu a chemických látek, chladírenských vozů, dopravních prostředků, rozvodů klimatizace a vody, atd...

Zabraňuje únikům energie, brání popáleninám a omrzlinám při dotyku, zabraňuje korozi a destrukci podkladu, odráží sluneční a tepelné záření a tím brání přehřívání budov, nádrží, cisteren, atd. Zabraňuje přenosu energie z  povrchu do podkladu a naopak, je zároveň hydroizolační, paropropustný a zamezuje vzniku plísní a prasklin.


ZATEPLETE FASÁDU NEBO INTERIER S ROZUMEM A EKONOMICKY

Zní to neuvěřitelně, ale opravdu existuje termoizolační nátěr, který Vám nahradí polystyren nebo izolaci z kamenné vaty. Navíc si tuto profesionální izolaci provedete snadno sami, pouze za použití válečku nebo štětce. Samozřejmě je TEMP-COAT ekologicky a zdravotně nezávadný a omyvatelný.

Temp-Coat (USA) je mnohonásobně účinnější než běžné obdobné nátěry, stěrky a imitace na našem trhu !!!.

(Asi znáte z televize a obchodů tepelně (termoizolační) izolační barvy a stěrky pro interiéry a fasády, které se u nás běžně prodávají)


TEMP-COAT je profesionální, lehká tepelná izolace: Aplikuje se jako barva, působí jako tepelná bariéra

Mezi základní funkce TEMP-COAT patří zamezení přenosu energie od jednoho prostředí (materiálu) k druhému, při teplotě od -60 do + 250°C, ochrana před popálením v důsledku doteku příliš horkých nebo studených povrchů, snížení, případně odstranění kondenzace a tím koroze a vzniku plísní. Nezadržuje prach a špínu a navíc při znečištění mastnotou i ropnými produkty, ho lze snadno očistit, vapkou, acetonem nebo vodou se saponátem.

Milimetrová vrstva nátěru TEMP-COAT se začíná rozpouštět při teplotě 840°C, při čemž uvolňuje oxid uhličitý a oxid dusičitý, což zamezuje šíření kouře a plamenů. TEMP COAT je ekologicky nezávadný a nehořlavý.

Přípravek je rozpustný ve vodě, což umožňuje pracovat s ním v místnostech bez nutné ventilace.

Náročnost aplikace je srovnatelná s běžným natíráním nebo malováním.


      Nyní můžete díky  TEMP-COAT snadno zateplovat z interiéru nebo z exteriéru.

Zní to trochu divně, když všichni (hlavně polystyrenová lobi) mluví o tom, že je lepší zateplovat fasádu domu z venku, ale proč musíme nahřívat vnitřní zdivo a tím topit tzv. do zdiva než se zeď nahřeje to už v západní Evropě dávno pochopili a zateplují z interiéru.

Izolační barva TEMP-COAT odráží zpět energii a tím zabraňuje ztrátám při prohřívání nebo ochlazování zdiva, zároveň zabraňuje tvorbě plísní .

Při použití nátěru v interiéru se teplo odráží zpět do interiéru, nenahříváte zdivo a spáry mezi překlady, panely, okny, atd. Takto jste schopni zvednout teplotu v interiéru u podlahy při stejném nastavení kotle až o cca 3 °C, a hlavně ohřejete interier podstatně rychleji, než když musíte nahřívat obvodové zdivo, což není ekonomické.

A o to Vám přece jde. Na každém domě jsou místa, kde po snímcích termovize uniká teplo daleko více než v jiných částech stavby: špalety kolem oken, zeď za topným tělesem, tenké stěny staveb, nadokenní a stropní překlady, stropy, (spáry mezi panely u panelových domů).

Bylo by ideální zateplit jenom tato místa, ale to je při použití klasických izolací (polystyren, kamenná vata) nereálné, protože musíte zateplovat celoplošně, hlavně kvůli vzhledu. Za použití Temp-Coatu můžete izolovat klidně jen místa s největším únikem.

Navíc při poškození nátěru (stavební zásah a pod.) je snadno opravitelný pouhým přetřením, což klasická izolace neumožní.

Při použití polystyrenu zabráníte prodyšnosti domu a musíte zajistit odvětrávání, jinak Vám začnou vznikat karcinogenní plísně.

A navíc tím, že musíte izolovat celo plášťově, nehorázně narůstá finanční náročnost zateplení.

Potom si spočítejte kolik jste vynaložili financí na zateplení a kdy se Vám vrátí tyto prostředky, oproti tomu kdyby jste nezateplovali vůbec a kolik by jste zaplatili za teplo bez provedených izolací.

Můžete hravě zjistit, že peníze investované do takového klasického zateplení se Vám nikdy nevrátí, protože úspora za teplo je taková, že po cca 25ti letech (garantovaná izolační životnost polystyrenové izolace), se Vám to při počáteční investici desítek a stovek tisíc nikdy nevrátilo.

Proto je ekonomicky výhodnější izolovat hlavně ty části, kde dochází k největším únikům tepla. Budete překvapeni, že za daleko méně peněz, snížíte tepelné ztráty stejně jako soused, jenž izoloval dům za stovky tisíc korun.

Při použití na fasádu nebo střechu, TEMP-COAT zase odráží teplo i chlad a tím nedochází k promrzání nebo prohřívání zdiva a střešního pláště.

Navíc dokáže TEMP-COAT zabránit pronikání deště, UV a IV záření, a nedochází k destrukci omítek a  podkladů, nátěr je ale zároveň paro propustný, tím zabraňuje vzniku plísní a stavba může dýchat. Díky vysoké pružnosti, dokáže eliminovat praskliny ve zdivu.

Jak je to možné?

Profesionální izolační nátěr TEMP-COAT, obsahuje mikro-sklo keramické kuličky (sféry), plněné ředěným vzduchem o 0,13(Pa) a silikonové kuličky plněné vzduchem, která se nachází v suspenzi směsí kaučuku, akrylátové pryskyřice a anorganických pigmentů. Toto vše působí jako špičkový tepelný štít. V tomto složení je zásadní rozdíl oproti podobným nátěrům, které budou asi levnější, ale nedosahují zdaleka takových izolačních parametrů.

Produkt je rozpustný ve vodě, po zaschnutí vytvoří vodotěsný, ale paro propustný tepelně izolační štít na povrchu libovolného tvaru i v obtížně přístupných místech. Díky tomu, že je TEMP-COAT dokonale přilnavý k nejrůznějším povrchům, působí také jako hydroizolace a významně snižuje riziko koroze.

TEMP-COAT je velmi lehký a pružný, což mu dává i vlastnosti akustické izolace.

Tato patentovaná izolační barva byla vyvinuta v laboratořích NASA (USA). Využíván je od počátku v armádě a námořnictvu. Po tomto úspěšném ověření vlastností byl TEMP-COAT zpracován pro obory strojírenství, průmyslu a stavebnictví.

Jeho využití ve světě je neobyčejně široké, v současné době je tento izolant velmi úspěšně využíván v zemích jako jsou USA, Japonsko, Rusko a dnes již i v ČR.

Doporučujeme nanášet po tenčích vrstvách cca 0,5mm a můžete libovolně vrstvit, čímž zvyšujete izolační shopnost Temp-Coatu .

MOŽNOSTI POUŽITÍ:

Termo izolace obvodových stěn, stropů, podlah a střech obytných i průmyslových objektů-z interiéru nebo exteriéru

- tepelná izolace podlah i pod podlahové topení (nezvyšuje výšku stávající podlahy odráží teplo do vrchní podlahy)

- izolace chladírenských skříňových automobilů, tanků na tekutiny v potravinářství, boxů pro přepravu i ustájení zvířat

- tepelná a hydroizolační izolace střech (plechové, lepenkové i taškové), brání prohřívání od slunečního záření.

- izolace rozvodů teplé vody, parní rozvody, nebo naopak studené vody, kde zabraňuje kondenzování a korozi povrchu.(použito na izolaci rozvodů vytápění vlaků a vagónů pro osobní přepravu České Dráhy ČD)

- vnitřní plochy letadel, vnější plochy trupů lodí, vnitřní nebo venkovní plochy přepravních i obytných kontejnerů, mobilní domy.

- spodní části mostů (zabraňuje promrzání, korozi a destrukci konstrukcí)

- strojovny horkého oleje, ochrana před popálením od horkých zařízení (použito  Čepro a.s.)

- hydranty, průmyslové mrazící přístroje/zmražovače

- nádrže na kapalný dusík, ropovodní potrubí i na dně moře, zásobníky ropných a jiných chemických produktů (zabraňuje odparu a ztrátám vlivem prohřívání pláště od slunečního záření).

- parovody, topné rozvody ústředního topení, výměníky tepla, rozvody se studenou vodou nebo klimatizace    (izolace parovodního topení proti ztrátám a ochrana před popálením  v hotelu BOBI Brno)

- podlahy a nástupní schody dopravních prostředků (zabraňuje namrzání nástupních ploch, nebezpečí uklouznutí)

Temp-Coat můžeme nanášet i na horké povrchy po vrstvách až do doby, kdy je povrch izolován na teplotu, kterou požadujeme.

Jeho použití je téměř neomezené a bez problémů lze aplikovat na téměř jakýkoliv povrch (plech, ocel, nerez, beton, omítku, hliník, gumu, plast, polykarbonát, atd.) aplikovat lze při teplotě povrchu od -50 do +200"C.

-Dokáže odrazit při vrstvě 0,4 mm 99.9% UV záření a 85% IČ záření, čímž v létě brání přehřívání povrchu a v zimním období vrací zpět teplo do místnosti. Také chrání podkladní plochy před destrukcí od UV záření, kyselých dešťúoroze, solí a ropných produktů.

-Pružnost materiálu po zaschnutí přispívá ke tlumení hluku v místnosti (např. 2mm vrstva lze zcela ohnout), dokáže eliminovat vznik prasklin.

-Po zaschnutí odolává ropným produktům, rozpouštědlům, solím. Temp-Coat lze odstranit pouze mechanicky drátěným kotoučem.

-je omyvatelný, vodou, acetonem, atd.

-je přetíratelný běžnými nátěry, nebo lze barvit základ tónovací barvou.

-je nehořlavý (při teplotě nad 850°C začíná roztékání Temp-Coatu, ale dochází k samozhášení. Skupina hořlavosti A2-s1)

-Je prodyšný a pomáhá udržet relativní vlhkost vzduchu kolem ideální hodnoty, zabraňuje vzniku plísní.

-Je hydroizolační, ale paro propustný, jako hydroizolace teras, lodžii, balkonů, parní sauny, koupelny, střechy, bazény, atd.

-Vrací teplo nebo chlad tam, odkud přichází i když je zakrytý dalším nátěrem nebo tenkým obkladem

Cena balení 19litrů (plastový kýbl) = 13.000kč bez DPH 21%,

Z jednoho balení TEMP-COAT (19)l natřete cca 18-20 m2, v tloušťce 1mm, dle hrubosti podkladu.


Nabídka dalších izolačních materiálů

https://www.artstyl.cz/gdpr/ “Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.“