PŘÍKLADY POUŽITÍ TERMOIZOLACE TEMP-COAT

Termoizolační nátěr TEMP-COAT (USA) má téměř neomezené použití pro komfort bydlení,v průmyslu,stravování a přepravě.

Zde vybíráme jen některé příklady požití:

Cementárny,hydranty,

chladící věže,nádrže na dusík,chemikálie,atd.

ropovod-nad zemí i pod zemí,na mořském dně

odrazové stěny ve slévárnách oceli

potrubní vedení tepla i chladící rozvody,zabraňuje strátám energie a brání před popálením

zásobní nádrže a tanky,přepravní cisterny PHM,kapalného dusíku,technických plynů...

izolace střech,fasád,interiérů,zimních zahrad,...

izolace přepravníků  a stájí pro koně a jiné domácí zvířectvo,

izolace ledniček,klimatizačních rozvodů a jednotek,průmyslové mrazící stroje,rozmrazovače,

dopravní prostředky, motorový prostor a interier ,vnější strana lodí,vnitřní stěny letadla,...

podlahy pod podlahové topení,jako odrazový nátěr za radiátory a pod.

tepelná a hydroizolační vrstva pod ledové plochy zimních stadionů

tepelná izolace a hydroizolace  podlah,stropů,teras,balkonů,střech,bazénů,saun, atd.

ochrana památkových fasád a fasádních prvků před destrukcí deštěm a UV zářením...

Ochrana a izolace proti korozi konstrukcí v agresivním prostředí.

Jednoduše natřete a teplo, chlad, voda, koroze,vlhkost, UV a IV záření nemají šanci prostoupit přes tento termo izolační nátěr, který vytvoří ochranný štít na téměř jakém koliv povrchu.UA-65672569-1