PROFESIONÁLNÍ ODREZOVAČ Q2

Q2 je komplexní polymerní nátěr obsahující organické složky o vysoké molární hmotnosti ve zvláštním antikorozním kyselém základě.

Je určen k povrchové úpravě rezavého železa a jeho následné stalé ochraně. Přeměňuje oxid železa (rez) na černou železo-organickou vrstvu a začleňuje korozi do povlaku jako jeho součást. Tvoří komplexní latexovou matrici, která je odolná proti další oxidaci. Tvoří tenkou polo- monomolekulární vrstvu, která je schopná udržovat pohyblivé částice podložky.

Unikátní formule na bázi kyseliny umožňuje rychle proniknutí do zrezivělé oblasti a uvolňuje nebo odděluje díly, které jsou zrezivělé dohromady. Zabraňuje migraci iontů tak, že žádná chemická reakce neprobíhá na povrchu kovu. Vyvolává homogenní reakce s produkty oxidace železa. To svazuje produkty oxidace železa, stejně jako spojují Fe II a Fe III současně.

Tato speciální vlastnost je zásadní, neboť vytváří jednotnou a nerozpustnou vrstvu, která pevně přilne k povrchu. Není žíravý pro lidské tkáně a je velmi bezpečný, i když vlastně je kyselinou. Tato vlastnost založená na použití unikátního de-aktivujícího činidla. Při aplikaci na povrch kovu Q2 reaguje se zbytky rzi, a za 15-20 minut se na povrchu vytváří vrstva černého metal-polymerového filmu.

Q2 je nový prostředek na zastavení rzi! Čistí, chrání, zkrášluje. Je to levné, naprosto bezpečné, snadno použitelné a trvanlivé.

Nevyhazujte potřebné věci, že jsou rezavé, aplikujte tam Q2. Q2 se Vám bude líbit díky snadné aplikaci, kdy v jednom kroku zastavíte rez a natřete.

Předpokládaná spotřeba je 9,5 až 10 m²/L Příprava

Odstraňte odlupující se barvu a šupinatou rez kartáčem nebo brusným papírem. Není nutné odstranit nebo předem ošetřit normální rezavé plochy.

Aplikace :Q2 můžete aplikovat štětcem, válečkem, stříkáním nebo máčením rezavých dílů ve vaně. Naneste štědře na zrezivělou plochu a nechte zaschnout. Rezavá plocha změní barvu na černou za 15 až 20 minut.

Znovu aplikujte, je-li to nezbytné pro dosažení jednotného a lesklého povrchu.

Přetíraní: Nátěr Q2 může sloužit jako základní nátěr nebo první nátěr pod barvy.

Vhodné svrchní barvy mohou být použity na povrchu po 4 až 6 hodinách

 UA-65672569-1